Виплавка сталі

Печі для спікання та доменні печі, печі з кисневим дуттям та рафінування рідкого металу — під час реалізації всіх етапів виготовлення сталі виділяються величезні обсяги тепла й викидів. Виробники сталі, які бажають знизити сукупні експлуатаційні витрати та мінімізувати негативний вплив на довкілля, можуть звертатися до Альфа Лаваль. Перевірені часом технології теплообміну, сепарації та потокопровідн обладнання сприяють оптимізації процесів і покращенню фінансових результатів.

Steelmaking 640x360

Підвищення продуктивності у виробництві сталі

Альфа Лаваль пропонує різноманітні рішення для цієї галузі, такі як повітряні та пластинчаті теплообмінники, декантерні центрифуги. Вони сприяють покращенню кінцевих результатів комерційної діяльності завдяки ефективному використанню надлишкового тепла та налагодженному процесу переробки шламу.

Відведення тепла здійснюється за допомогою рециркулійної води у вторинній системі охолодження. В залежності від типу системи охолодження, Альфа Лаваль пропонує широкий перелік різноманітних теплообмінників.

Під час процесів виробництва сталі, вивільняється значна кількість газів, які необхідно очищувати у великих скруберах. Застосування сучасної декантерної технології дає змогу регенерувати осушений шлам і використовувати його в технологічному процесі, що сприяє покращенню фінансових результатів.

Переробка пилу та шламу

Декантерні центрифуги широко використовуються для переробки пилу, який утворюється під час роботи доменних печей, печей із кисневим дуттям, печей для спікання та на етапі виконання інших операцій, пов’язаних із розплавленим металом. Завдяки видаленню води з вологого шламу, який накопичується в скрубберах, а також збиранню та повторному використанню твердих матеріалів, можна отримувати додаткові прибутки. Крім того, використання невеликого за розмірами декантера дає змогу виключити необхідність перебування в запиленому середовищі, що сприяє створенню безпечніших і здоровіших умов для роботи.

Системи охолодження закритого циклу

З огляду на складність процесів та умов експлуатації добре продумані системи охолодження мають першочергове значення для забезпечення належної роботи доменних печей, печей із кисневим дуттям і дугових електропечей, агрегатів для прямого отримання заліза й обладнання для безперервного розливання металу.

У системах охолодження закритого типу високоякісна вода охолоджується у вторинній системі охолодження, яка складається з пластинчастих теплообмінників, що охолоджуються морською чи річковою водою, або водою з розташованої неподалік градирні; це дає змогу:

  • Скоротити потребу в проведенні технічного обслуговування завдяки
    використанню пластинчастих теплообмінників.
  • Знизити витрати на перекачування, оскільки насоси використовуються лише
    для подолання гідростатичного напору технологічного обладнання, а не всієї
    градирні
    .

Повітряний теплообмінник як вторинна система охолодження

Оскільки вода поступово перетворюється на дефіцитний ресурс, виробники сталі мають приділяти суттєву увагу альтернативним системам охолодження. Повітряні системи охолодження закритого типу являють собою ефективну альтернативу для градирень, оскільки дають змогу усунути проблеми й витрати, пов’язані з водопідготовкою та постачанням свіжої води. Повітряні теплообмінники Альфа Лаваль поєднують у собі високу продуктивність із низьким споживанням електроенергії та незначним рівнем шуму.